seinia

seinia
1 seinià sf. (4) reikiamas, pakankamas kiekis, saikas: Ans atiduoda karvėms pašaro visą seĩnią Plt. Visą seĩnią dar neatgulėjau Slnt. Atseikėk tu man visą tų grūdų seinią Slnt. Juk tau krautuvininkas davė gerai, jau seinià buvo, reikėjo atiduoti Plt. Turu duonos i pavilgos lig seiniõs Plt. Prisišokom lig seiniaĩ LD391(Kal). Lig seiniõs ans tura piningų Slnt. Matydamas jau seinią savųjų turįs, parašė įstatymus M.Valanč.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • seinia — 2 seinià adv. Skd gana, pakanka: Seinià, nebnešk daugiau LD391(Kal). Seinià tokie tamsie braižyties Slnt. Seinià jau arkliams, kad ant karto gauna po du gorčiu avižų Plt. Seinià jau, nebėr ko benorėti [daugiau gauti] Plt. Dar to ne seinia:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • seina — 1 seinà sf. (4) žr. 1 seinia: Aš turiu savo seĩną, t. y. kiek reikiant J. Davė šieno lig seinõs, t. y. netrūktinai, kiek reikėjo J. Ans atėmė savo seĩną, t. y. kas prigula atėmė J. Savo seĩną pripila ir neduoda pelų daugiau J. Seinõs nėra… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • seina — 2 seinà adv. J.Jabl, Ms žr. 2 seinia: Seinà tam darbui, t. y. gana J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • seinė — 1 seinė̃ sf. (4) Slnt žr. 1 seinia: Visko buvo lig seinė̃s Kal. Lig seiniẽs LD391(Kal) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tamsie — tam̃sie adv., tamsie, tamsiẽ LD403 1. tamsoje, sutemus: Tam̃sie bijau kur i koją kelti Šv. Dirbom nu tamsiẽ lig tamsiẽ Krtn. Jau tamsie atbrozdėj[o] (atvažiavo) GrvT98. Seinia tokie tam̃sie braižyties! Slnt. Tam̃sie i par pelkes eitant sausai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”